30 iulie, 2011

Teoctist - Un Patriarh al tuturor romanilor

Astazi, 30 iulie 2011, se implinesc 4 ani de cand a trecut la Domnul, vrednicul de pomenire Teoctist Arapasu, Patriarh al Romaniei. Se cuvine si noi sa varsam o lacrima pentru cel ce a fost pentru Romania Teoctist – Un Patriarh al tuturor romanilor.
Patriarhul Teoctist ( pe numele de botez Toader Arapasu) s-a nascut pe 07 februarie 1915, in satul Tocileni,Botosani. A fost al zecelea din cei unsprezece copii ai lui Dumitru si Marghioala Arapasu. A urmat școala primară din satul natal. A intrat de tânăr ca frate, la Schitul Sihăstria Voronei  (jud. Botoșani), aparținând de Mănăstirea Vorona,  aflată în apropierea ținuturilor natale în anul 1928. A urmat vreme de un an cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț, pe care le-a continuat apoi la Mănăstirea Cernica.
A fost tuns în monahism la 6 august 1935 la Mănăstirea Bistrița (jud. Neamț), sub numele de Teoctist. La 4 ianuarie 1937, Mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei aprobă hirotonia monahului Teoctist în treapta de ierodiacon. A fost hirotonit de către arhiereul Ilarion Băcăoanul, în biserica Precista din Roman, pe seama Mănăstirii Bistrița. În anul 1940 s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în anul 1945, primind calificativul Magna cum laude pentru lucrarea susținută în cadrul Catedrei de Liturgică, sub conducerea Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu. În acest timp a îndeplinit diferite funcții în cadrul Arhiepiscopiei București și diacon la Patriarhia Română.
La 1 martie 1945 a fost transferat, la cererea sa, la Centrul eparhial Iași. Este hirotonit ieromonah la 25 martie 1945 de către PS Valeriu Moglan Botoșăneanul, arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei. Este hirotesit arhimandrit în anul 1946. Între anii a studiat la Facultatea de Litere și Filosofie din cadrul Universității din Iași. La Iași, activează în calitate de preot slujitor (1945), apoi Mare Eclesiarh la Catedrala Mitropolitană din Iași și Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor.
La începutul anului 1947 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a retras rangul de arhimandrit, din cauza poziției sale procomuniste. Decizia Sfântului Sinod este publicată în periodicul oficial al Patriarhiei Române, revista "Biserica Ortodoxă Română", nr. 1-3 din ianuarie-martie 1947. Raportul spune că Teoctist Arăpașu s-a asociat cu arhiereul-vicar Justinian Marina, prelat perceput de asemenea ca procomunist, care-și submina superiorul, mitropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei, prin atacuri în presa cotidiană. Autoritățile comuniste au organizat în paralel scoaterea lui Irineu Mihălcescu din scaunul de mitropolit și înlocuirea sa cu Justinian Marina, fapt care a facilitat ascensiunea lui Teoctist Arăpașu, apropiatului său.
După moartea Patriarhului Iustin Moisescu la 31 iulie 1986, IPS Mitropolit Teoctist a devenit locțiitor de patriarh. La 9 noiembrie 1986 este ales în urma votului Colegiului Electoral Bisericesc ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat la 16 noiembrie 1986 în Catedrala Patriarhală din București de către mitropoliții țării, Antonie al Transilvaniei, Nestor al Olteniei și Nicolae al Banatului, în prezența membrilor Sfântului Sinod, a patriarhilor Ierusalimului și Bulgariei, a reprezentanților tuturor Bisericilor Ortodoxe, ai Bisericii Romano-Catolice, ai Bisericilor Protestante și a reprezentanților forurilor de Stat.
În perioada noiembrie 1986-iunie 1990, PF Teoctist a suplinit postul vacant de mitropolit al Moldovei și Sucevei, ca locțiitor de mitropolit, întrucât nu se obținuse aprobarea de ocupare a scaunului rămas vacant.
În cei 45 de ani de activitate ca ierarh, s-a preocupat nu numai de probleme administrative și economice, ci și de restaurarea unor monumente de artă bisericească din cele patru eparhii pe care le-a condus (îndeosebi Putna, Bistrița, Slatina, Râșca, Gorovei, Vorona, Mitropolia Veche, Bărboi, toate în Arhiepiscopia Iașilor) și de organizarea unor muzee bisericești și a ctitorit o biserică în localitatea Victoria (jud. Botoșani). A îndrumat revistele "Mitropolia Olteniei", "Mitropolia Moldovei și Sucevei" și "Glasul Bisericii" și a încurajat apariția mai multor lucrări teologice.
Ca patriarh s-a remarcat prin sprijinul pe care l-a acordat teologiei românești. Nici chiar în Grecia, țară aflată în afara lagărului comunist, Biserica Ortodoxă locală nu a putut tipări atâtea titluri câte s-au tipărit în perioada păstoririi patriarhului Teoctist în România. De asemenea, a avut o permanentă activitate pentru unitatea ortodoxă, ca și în domeniul ecumenismului. A obținut situarea Bisericii Ortodoxe Române la un nivel mai înalt în relațiile cu celelalte culte decât în trecut. Deși a fost nevoit să accepte demolarea a 27 de biserici ortodoxe monument-istoric în București, a ridicat în schimb, în aceeași perioadă, peste 100 de biserici în țară. A făcut mari eforturi, mergând pe urmele Patriarhului Justinian Marina, pentru a ocroti ortodocșii intrați "în vizorul" autorităților comuniste din motive de credință. S-a folosit pentru aceasta și de stabilirea de relații prietenești cu acestea, ca și de influența externă obținută.
După Revoluția din decembrie 1989 înțelegând contestațiile de ordin politic, în legătură cu demolarea unor biserici în București de către regimul de dictatură, la ședința Sfântului Sinod din 10 ianuarie 1990 Patriarhul Teoctist a cerut în scris retragerea din slujirea sa, în semn de pocăință. El s-a stabilit apoi la Mănăstirea Sinaia. În ședința sa din 10 ianuarie 1990, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a acceptat demisia Patriarhului Teoctist. Primind cereri din toată țara din partea credincioșilor, a clerului de la parohii și mânăstiri, pentru revenirea Patriarhului, precum și a unor scrisori din partea Patriarhilor Bisericilor Ortodoxe locale, Sfântul Sinod în ședința sa din aprilie a hotărât chemarea Patriarhului la locul său prin revocarea deciziei de acceptare a demisiei patriarhului Teoctist. Dând ascultare Sfântului Sinod, Patriarhul Teoctist și-a reluat slujirea sa pentru care a fost ales în noiembrie 1986.
A obținut importante recunoașteri din partea majorității Bisericilor ortodoxe locale, ca și din partea altor culte religioase. În perioada 7-9 mai 1999, la invitația Patriarhului Teoctist, s-a desfășurat vizita istorică în România a Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea (prima vizită a unui Papă într-o țară majoritar ortodoxă).
A promovat învățământul religios după 1989, înființând noi seminarii teologice, școli medii de cântăreți bisericești, de pregătire a asistenților sociali, băieți și fete, de restauratori de monumente istorice și a organizat obținerea de burse în străinătate pentru studenții dornici de studiu. În învățământul general de toate gradele și profilurile a fost introdus învățământul religios. Ca și inițiativele de mai sus, împreună cu Sfântul Sinod a înființat eparhii noi, a reactivat mitropoliile și episcopiile desființate de dictatura comunistă, a întreprins demersurile pentru canonizarea unor sfinți români, a reorganizat Biserica Română de peste hotare prin organizarea unor noi episcopii și alegerea unui număr corespunzător de ierarhi dintre tinerii teologi cu studii în țară și în străinătate și dintre cei care s-au distins prin cunoașterea vieții bisericești și monahale.
A reorganizat și promovat activitatea editorială bisericească. A publicat multe articole, predici, cuvântări și studii care sunt cunoscute atât în țară, cât și în străinătate. Au fost retipărite, cu text diortosit, și prefațate de către Prea Fericirea Sa toate cărțile de slujbă, precum și majoritatea manualelor de studiu pentru învățământul teologic seminarial și universitar. A publicat monografiile: "Mitropolitul Iacob Putneanul" (Mănăstirea Neamț, 1978), "Sfântul Vasile cel Mare în evlavia credincioșilor ortodocși români" și "Mitropolitul Dosoftei, ctitor al limbajului liturgic românesc" (Iași, 1980).
A editat în transliterare: "Dumnezeiască Liturghie" a Mitropolitului Dosoftei (1679), Iași, 1980. A tipărit ediția jubiliară din 1988 a "Bibliei de la București" (1688), și s-a îngrijit de tipărirea Bibliei, ediție jubiliară a Sfântului Sinod (2002), redactată și adnotată de I.P.S. Bartolomeu Anania. A scris prefața multor cărți și monografii ale unor mănăstiri și biserici din cadrul Patriarhiei Române.
Între anii a publicat peste 17 de volume de predici, cuvântări și meditații, cu titlul general "Pe treptele slujirii creștine" și un volum cu titlul "Slujind Altarul străbun", care cuprind peste 7000 de pagini, cu aproximativ 1500 titluri. A inițiat o bogată și fructuoasă activitate culturală și științifică, promovând permanent acțiuni care au contribuit la creșterea prestigiului Bisericii. În timpul acestei perioade, schimbul de reviste și cărți de specialitate cu cele similare din străinătate a sporit, organizându-se, totodată, Simpozioane și Colocvii cu teme de actualitate și de interes pentru viața Bisericii.
Patriarhul Teoctist a primit numeroase distincții și premii de-a lungul îndelungatei sale activități de ierarh. Dintre acestea amintim: Premiul Timotei Cipariu al Academiei Române pentru strădania de reeditare a Bibliei de la București-1688 (11 iulie 1991); Membru de onoare al Academiei Române (decembrie 1999); titlurile de Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea (1995), al Universității din București (1995), al Universității Dunărea de Jos din Galați (2000), al Universității Catolice din Lublin-Polonia (2000), al Universității din Petroșani (2001), al Universității creștine "Dimitrie Cantemir" din București (2003), al Universității "Ovidius" din Constanța (2004), al Universității "Al.I.Cuza" din Iași (2005). A primit diferite distincții bisericești acordate de Patriarhiile Antiohiei, Ierusalimului și Moscovei și de Bisericile Ortodoxe ale Greciei, Cehiei și Slovaciei și Finlandei.
La 21 mai 1999 i s-a conferit din partea Statului Român Ordinul "Steaua României" în grad de Mare Cruce. PF Teoctist este Cetățean de Onoare al municipiilor Botoșani (1994), Galați și Brăila (2000), Petroșani (2001), Hunedoara (2002) și Baia Mare (2003), precum și al comunei Vorona (2005). La 17 septembrie 2003 i s-a conferit Diploma de Excelență a Fundației Dr. Wilhelm Fielderman pentru "contribuția de excepție la dezvoltarea relațiilor de respect reciproc între români și evrei".
Patriarhul Teoctist a murit luni, la 30 iulie 2007, la ora 17.00, în urma unui stop cardiac, suferit ca urmare a complicațiilor apărute după operația de prostată la care a fost supus în cursul aceleiași zile.Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca cu dreptii, iar de acolo de sus sa ne vegheze si sa ne fie grabnic rugator la Scaunul  Imparatului Slavei.

29 iulie, 2011

Preotul ... stalp al societatii sau "cersetor cu facultate" ?

Preotul trebuie sa fie un stalp al societatii. Acestea sunt cuvintele unui prieten despre semnificatia termenului “preot”. Tot el a mai afirmat ca preotii nu traiesc decat din cersit. In concluzie acestia sunt niste cersetori, dar cu facultate. Dar haideti sa ne intoarcem in trecut, pe vremea lui Iisus Hristos. Dupa ce a Murit si a Inviat, Iisus Hristos S-a aratat Apostolilor si le-a zis: “Pace voua! Precum M-a trimis pe mine Tatal, va trimit si Eu pe voi. Si zicand acestea, a suflat asupra lor si le-a zis: Luati Duh Sfant! Carora veti ierta pacatele, le vor fi iertate si in Ceruri, iar carora le veti tine, tinute vor fi si in Ceruri.” (Ioan XX, 21-23); “Mergeti in toata lumea si propovaduiti Evanghelia la toata faptura. Cel ce va crede si se va boteza, se va mantui; iar cel ce nu va crede se va osandi.” (Marcu XVI, 15-16). Iata doua exemple prin care Iisus ii face pe Apostoli urmasi ai Lui. Apostolii au avut sa faca Episcopi, Preoti si Diaconi. Astfel, preotii din ziua de azi sunt urmasii Apostolilor, deci ai lui Iisus Hristos. Daca sustinem “cersetoria” de mai sus, dupa spusele lui, Iisus si Apostolii erau niste ceresetori nu ???
In primu exemplu, Iisus Hristos a instituit si o Taina foarte importanta, si anume Sfanta Spovedanie. Deci fara preoti nu avem cum sa primim iertare de pacate. Dar, multorara le este frica de ei si de aceasta Taina. De ce ? Ca nu cumva preotii sa impartaseasca si altora, pacatele pe care noi le comitem. Mai umba o vorba prin targ. Am auzit-o de nenumarate ori. “Nu-i pacat ce bagi in gura, e pacat ce scoti din gura!” Cum e de fapt cu aceasta vorba?? Chiar asa sta treaba? Nelamurit fiind, am intrebat si eu un preot. Acesta mi-a zis ca da, este adevarat. Chiar si in Vinerea Mare, putem manca carne, dar … nu trebuie sa avem nici un pacat. Eeei, deci cum este ??  Atunci pot sa-i zic si eu acum acelor personae care zic ca nu au nevoie de preot… daca nu aveti nici un pacat pe care sa-l spovediti, sa-mi ziceti si mie, sa vin sa ma inchin unor sfinti.
Dar sa revenim la preotii din ziua de azi, la cei care “trebuie sa fie stalpi ai societatii”, si coboara din ML (nr.cr.  denumirea unei masini 4x4, din clasa Mercedes). “Ii vad zilnic cum isi parcheaza masinile la Patriarhie. Cum pot sa ma duc sa-i zic "sarut mana parinte"?”(cuvintele unui prieten. Sa ii dam un nume fictiv – Ion). Ioane, tie iti zic, i-a aminte la ce faci si cum gandesti caci “Nu judecati, ca sa nu fiti judecati; Caci cu judecata cu care judecati, veti fi judecati, si cu masura cu care masurati, vi se va masura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tau, si barna din ochiul tau nu o iei in seama? Sau cum vei zice fratelui tau: Lasa sa scot paiul din ochiul tau, si iata barna este in ochiul meu? Fatarnice, scoate intai barna din ochiul tau, si atunci vei vedea sa scoti si paiul din ochiul fratelui tau.”(Matei VII, 1-5).
Acum facandu-va o marturisire: acest Ion, nu era asa inainte, pana sa intalneasca o fata. Care aceasta nu mai crede in preoti, in biserica. Numai intr-un Dumnezeu, care o fi pe undeva pe acolo pe sus. Numai crede in preoti deoarece a stat imprejurul lor si stie cum sunt acestia. Si cel mai rau imi pare pentru acest Ion, care incepe sa se indeparteze intr-un fel de Dumnezeu desi nu recunoaste acest lucru. Stie preoti care castiga foarte multi bani si au vile si masini. Cum am mai spus si in alt articol: nu trebuie sa se generalizeze acest lucru. Daca 1000 de preoti din Romania au bani, case si masini … nu inseamna ca totii preotii din Romania sunt in aceeasi situatie. Iar cei care sunt asa... Ion stai linistit, ca isi vor primi rasplata faptelor lor.
Daca tu nu crezi in preoti si in Biserica, inseamna ca nu crezi in Iisus Hristos. Cum am zis mai devreme, acestia sunt urmasii lui Hristos, iar Biserica este Casa Domnului.
Haide-ti sa facem un exercitiu de imaginatie. Sa eliminam preotii din viata omului (caci si asa nu avem nevoie de ei nu ???) Daca nu avem preoti, nu ne mai trebuie nici Biserica. Daca nu avem preoti si Biserica se elimina automat toate cele 7 Taine si celelalte sfinte slujbe. Am ramane noi ... si diavolul. Am deveni cu totii atei, chiar daca vom sustine credinta in Dumnezeu. Cum sa crezi in Dumnezeu daca faptele tale nu dovedesc acest lucru? “Nu poti sluji la doi Domni, si lui Dumnezeu si lui Mamona”(Matei VI, 24)  Caci “credinta fara fapte este moarta ( Iacov II, 26)
Revenind la personajul nostru – preotul – acesta joaca un rol foarte important in viata omului. Chiar daca are ML, vila, bani, e sarac sau are probleme cu bautura, harul Duhului Sfant dat lui la hirotonie ramane pana la moarte.
Depinde de voi daca vedeti in preot un cersetor cu facultate sau un urmas al lui Iisus Hristos.


P.S. Sper din tot sufletul meu si il rog pe Bunul Dumnezeu sa-i lumineze mintea lui Ion – si sa-i dovedeasca puterea preotului. Am nadejde in Dumnezeu ca lui Ion i se va deschide o fereastra sa cunoasca “Calea, adevarul si Viata”

21 iulie, 2011

La Multi Ani !

Acum doua zile, pe 19. iulie - Cristi Blog - a implinit 3 ani :) Vreau sa le multumesc tuturor cititorilor mei, care in acesti 3 ani de zile au fost alaturi de mine. M-au sustinut si m-au criticat pentru modul meu de a fi. In acesti 3 ani sper ca am invatzat impreuna sa trecem peste viata. Ne-am distrat si ne-am intristat impreuna. Am incercat sa ma adaptez zilnic... pornind de la prima postare (o fotografie care ilustreaza viata), am ajuns in prezent sa sustin si sa lupt pentru cauze nobile, sustinand si implicandu-ma in campanii umanitare, si nu numai. Nu vreau sa transform acest blog numai intr-unul pentru campanii umanitare, dar cateodata nu ma pot abtine sa nu vars o lacrima din inima si sa nu cer ajutor. Nu pentru mine cer ajutorul, (caci ati vazut ca eu nu am vrut sa castig bani din urma acestui blog, nu am google ad sense sau alt fel de aplicatii pentru a face bani) ci pentru cei care chiar au nevoie de el.
In acest timp am simtit cum am crescut alaturi de voi, si voi alaturi de mine. Haide-ti si de acum incolo sa crestem impreuna.Sa invatam unii din greselile altora si sa ne bucuram de succesul tuturor.
La multi ani tuturor cititorilor care mi-au fost alaturi in acest timp!

17 iulie, 2011

Un pahar de apa pentru Adrian

Adrian este unul dintre cei 40 de copii din Comuna Glodeanu. El așteaptă la fiecare câteva zile cisterna care îi aduce apă de baut. Și asta pentru că satul său nu are apă potabilă pe care noi o obținem cu o simplă deschidere a robinetului. Costurile necesare pentru forarea unui puț de adâncime nu pot fi suportate de oamenii comunei, deja greu încercați de sărăcie, suma necesară ridicându-se la peste 10.000 de euro. Unindu-ne însă forțele și oferind fiecare dintre noi câte puțin, îl putem ajuta pe Adrian să aibă zilnic apă proaspătă. De curand o veste a cutremurat o familie din acest sat. O fetita de 7 ani s-a imbolnavit pentru a doua oara din cauza consumului de apa "potabila" dintr-un put aflat la marginea localitatii. Oamenii sustin ca este potabila, dar din nefericire nu este potabila nici aceea, in urma unor verificari minutioase. Panza freatica de la suprafata este infectata, ceea ce face sa nu fie potabila aceasta apa. Oamenii din sat nu stiu care este motivul sigur, dar banuiesc: erbicidele si substantele folosite in agricultura, au distrus aceasta panza freatica de suprafata. De aceea trebuie forat un put de mare adancime, iar costurile se ridica la sume enorme. Dar impreuna putem reusi.Mesajul Nicoletei Ţintea, reporter Antena 1 şi iniţiatorul campaniilor de sprijinire a copiilor sărmani din comună, este extrem de grăitor:"Realizarea acestui puţ va fi mană cerească pentru familiile din comună, pentru că vor avea toţi acces la puţul respectiv (o să existe şi un robinet, cu acces din stradă), iar oamenii nu vor mai fi nevoiţi să care apă de la mare distanţă, de la fântânile din care izvorăşte o apă care este „cât de cât” bună."

Donatiile se pot face in contul: RO35CECEBZ0130RON0786067 deschis la CEC Buzau, cod SWIFT: CECEROBU, Titular Cont: Parohia Glodeanu Carlig cu mentiunea “sponsorizare fantana”.

Datele de contact sunt în afişul de mai sus. Apelăm la sprijinul cititorilor noştri, care, printre altele, în această primăvară, s-au arătat foarte receptivi şi au sărit să-i ajute cum au putut pe sărmanii din Cârligu Mare. 

10 iulie, 2011

Schimb de Carte Ortodoxa - impresii

Ieri, 09.07.2011 a avut loc la Liceul Teoretic Decebal - Prima Editie a Schimbului De Carte Ortodoxa. Un proiect la care s-a muncit mult, si au fost rezultatele pe masura asteptarilor. Ne-am bucurat ca invitatii speciali - Pr.Protosinghel Maxim Vlad ( de la Catedrala Arhiepiscopala "Sf.Ap.Petru si Pavel - din Constanta) si Pr.Ivan Daniel cunosteau cartile care au fost prezentate in acest eveniment, si veneau cu informatii suplimentare asupra acestora. Ne-au vorbit despre importanta lecturii, mai ales cea ortodoxa, si ce impact are in viata crestinului o astfel de lectura. "Acest proiect - Schimb de carte ortodoxa - este unul inedit, fapt ce incurajeaza descoperirea valorilor Ortodoxiei" a mentionat Pr.Protosinghel Maxim Vlad, in Cartea de Aur a Asociatiei. O alta bucurie a acestui proiect, a fost si darul oferit de Pr.Protos.Maxim Vlad, catre toti participantii, si anume ultima carte scrisa de cuviosia sa - "Privelistea Lumii - Stapnicii in spiritualitatea monahala.O introducere ". Pe lang acest dar, participantii au primit diplome de participare si Reviste Orthograffiti. Pe aceasta cale doresc sa multumesc tuturor care au fost posibila realizarea acestui proiect in Constanta: Domnului Profesor Ivan Raul si Doamnei Director Serban Cornelia, de la Liceul Teoretic "Decebal", precum si Ziarului Telegraf - cotidian local - care a facut "auzit" acest eveniment in Constanta ( http://www.telegrafonline.ro/1310158800/articol/167048/8222schimb_de_carte_ortodoxa8221_la_malul_marii.html , http://www.telegrafonline.ro/1309122000/articol/165774/8222schimb_de_carte_ortodoxa8221.html , ) Ziarului Lumina - cotidian al Patriarhiei Romane si Agentiei de Stiri Basilica - a Ptriarhiei Romane (http://www.ziarullumina.ro/articole;1654;1;59504;0;Schimb-de-carte-ortodoxa-in-mai-multe-orase-din-tara.html). De asemenea aduc multumiri si tuturor crestinilor, care prin bunavointa lor au sustinut acest Eveniment pe site-urile si blog-urile personale. Domnul sa rasplateasca fiecaruia, si sa avem ocazia reintalnirii si in alte editii.